Budán itthon vagyunk!

Adatvédelmi tájékoztató

A Rex Immobília Bt. tájékoztatja a www.budaiingatlanok.hu oldalon érdeklődőket és a regisztrálókat (továbbiakban együtt Érdeklődő vagy Érintett) személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

  1. Adatkezelő:

Rex Immobíila Bt, 1015 Budapest, Ostrom utca 33-  /Széna tér 1/A

Telefon: + 36 209 572767 , + 36 1 457 0715,

 e-mail: kulcsar@budaiingatlanok.hu

Az adatkezelési gyakorlat az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

  1. Az érintettek, a kezelt adatok fajtái, az adatkezelés célja, a hozzáférésre jogosultak

Érintettek

A kezelt adatok

Az adatkezelés célja

Ki férhet hozzá az adatokhoz

A honlapon Regisztrálók

- név (nem kötelező)

- jelszó

- felhasználói név

- e-mail cím

Az online szolgáltatások nyújtása (pl.: a keresésnek megfelelő értesítések küldése)

Rex Immoblíla Bt.

Ingatlan kereső Érdeklődők

- név

- email cím

- telefonszám

Ingatlanközvetítői szolgáltatások nyújtása,   az Érdeklődő részére ingatlan ajánlatok küldése e-mailen és/vagy telefonon, Érdeklődővel történő kapcsolatfelvétel

Az Érdeklődő személyes adataihoz kizárólag  a Rex Immobília Bt

Ingatlant eladni kívánó regisztrált Érdeklődő – ingatlanadatok történő feltöltése esetén

- név

- e-mail cím

- telefonszám

- ingatlan címe, adatai

- ingatlan képe (feltöltés esetén)

 Érdeklődővel történő kapcsolatfelvétel

Az Érdeklődő (eladó ügyfél) személyes adataihoz

Kizárólag a Rex Immobilai Bt

fér hozzá


Ingatlant kereső Érdeklődővel történő kapcsolatfelvételt követően

- név

- e-mail cím

- telefonszám

-keresési paraméterek

Ingatlanközvetítői szolgáltatások nyújtása, ennek keretében az Érdeklődő részére ingatlan ajánlatok küldése e-mailen és/vagy telefonon

Az Érdeklődő személyes adataihoz kizárólag a

Rex Immibília Bt.

fér hozzá

 

 

 

 

 

 

   

.

 

 

  1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a  Regisztrálók, Érdeklődők önkéntes hozzájárulása. GDPR

  1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a regisztráció vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik. Az adatkezelés Regisztráló esetén a törlési kérelméig vagy a regisztráció visszavonásáig tart, míg egyéb Érdeklődő esetén a fenti adatkezelési célokhoz történő hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az Érdeklődő utolsó keresési aktivitásától számított 1 évig tart. Ezt követően az érintettek személyes adatait az adatkezelők törlik.

Az ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó ingatlan megtekintésének napjától számított 1 évig tart. Ezt követően az adatkezelő az ügyfél adatait a hozzájárulással érintett célra nem használja.

A Pmt. alapján az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.Az ügyféllel fennálló szerződéses kapcsolat alapján kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított legfeljebb 5 év.

  1. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek az egyes Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az adatkezelő nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelőkkel kötött szerződés és a tőlük kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

  1. A honlap üzemeltetése, adatbiztonság

A Rex Immobília a szerverén tárolt, általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. Az informatikai rendszere olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

  1. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, az  adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az egyéb Érdeklődők a hozzájárulás visszavonását az info@budaiingatlanok.hu címre megküldött levélben kérhetik, a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését.

  1. Az ügyfél kötelezettségei

Pmt. előírásai alapján köteles a személyazonosság ellenőrzése érdekében az azt igazoló okirat bemutatását az ügyféltől megkövetelni és az okirat érvényességét ellenőrizni valamint az okiratról másolatot készíteni, illetve azok változásáról  a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül tájékoztatni az általa korábban megadott adatokban történt változásról.

  1. Jogorvoslat


Az érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti az info@budaiingatlanok .hu  e-mail címre küldött levéllel.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Adattovábbítás

A Rex Immobília Bt. az ügyfelek adatait a Pmt-ben meghatározott esetekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal keretében működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda részére továbbítja.

A Rex Immobília Bt. az ügyfél nevét, telefonszámát és az ingatlan adatait az ingatlan értékesítése esetén továbbítja az energetikai tanúsítvány energetikai tanúsítványt készítő ÉRÁSZ Kft. részére.

A Rex Immobília Bt.  az ügyfél személyes adatait az iroda  megkerülésével történő ingatlaneladásból eredő polgári jogi igénye érvényesítése esetén továbbíthatja az általa megbízott ügyvédnek, Dr Kinyik Zoltán  ügyvédi irodájának, illetve követelés-behajtással foglalkozó cégnek.

A Rex Immobília Bt az ügyfél személyes adatait továbbíthatja az ingatlan értékesítése esetén a Vevő részére az ingatlan adásvételi szerződés előkészítése érdekében.

Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

 

Szolgáltatási nyilatkozat

Szolgáltatásunk a bizalomra épül, elkötelezettek vagyunk e bizalom folyamatos építése iránt.

folyamat minden lépését ismertetjük, javaslatainkkal segítjük ügyfeleinket az ingatlan felkészítésében és hirdetési árának kialakításában, eladó és vevő ügyfeleink között a számukra legelőnyösebb megegyezésen dolgozunk.

Szerződéseinket és nyomtatványainkat aláírás előtt részletesen bemutatjuk és a gyakorlatban ezeknek megfelelően járunk el.

Felvesszük az ingatlan adatait, fényképeket készítünk, s ezeket rögzítjük rendszerünkbe.

Kizárólagos megbízásaink leggyorsabb értékesítése érdekében együttműködünk hazai és nemzetközi ingatlanközvetítőkkel.

Kizárólag valós vevőknek mutatunk ingatlant, az ingatlanbemutatáson részt veszünk, és csak olyan létező ingatlanokat hirdetünk, melyekre van értékesítési megbízásunk.

Az ingatlan megvásárlására vonatkozóan kizárólag valós szándéknyilatkozatokat és ajánlatokat kezelünk, mindenkor a tulajdonos utasításai szerint eljárva, és egyúttal tiszteletben tartva, hogy azok elfogadása vagy elutasítása kizárólag a tulajdonos döntése.

Szóbeli szándéknyilatkozat nem tekinthető érvényes vételi ajánlatnak. Komoly vételi szándékot kifejező ajánlatnak hálózatunkban az erre a célra készített nyomtatványunkon tett írásbeli, és javaslatunk szerint a pénzzel megerősített (ajánlati biztosíték) írásbeli vételi ajánlat tekinthető.

Mindaddig, amíg a felek között megállapodás nem születik és nincs elfogadott írásbeli ajánlat, minden beérkező ajánlatot továbbítunk, ha a tulajdonos másképp nem rendelkezik.

Támogatást adunk az adásvételi szerződés előkészítésében, szükség szerint az ügyintézésben. Igény esetén hitelközvetítési szolgáltatásunk díjmentesen igénybe vehető, illetve további pénzügyi- és biztosítási termékekről is tájékoztatjuk ügyfeleinket.

Bármilyen felmerülő kérdés vagy probléma esetén ügyfeleink rendelkezésére állunk.

 

Cookie-k használata

A honlap megfelelő működéséhez néha „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) kell elhelyeznünk számítógépeden, ahogy azt több nagy webhely és internetszolgáltató is teszi.

Mik is azok a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi műveleteidet és személyes beállításaidat (pl. a felhasználói nevet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így nem kell azokat újra megadnod minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogatsz, vagy az egyik lapról átnavigálsz egy másikra.

Hogyan használjuk fel a sütiket?

Session sütik (OCSID, PHPSESSID) - Az oldal egyes, felhasználói munkamenethez kapcsolódó funkcióinak támogatására szolgálnak.

Facebook sütik (fbss_ kezdetűek) - A Facebookkal kapcsolatos műveletekhez és funkciókhoz (például Facebook-azonosítóval történő belépéshez) szükségesek.

Google Analytics sütik (_ga kezdetűek) - szerepük: névtelen, aggregált információkat nyújtanak a tevékenységedről a  webhelyen.

Ezeket a sütiket nem kell feltétlenül engedélyezni ahhoz, hogy a weboldal működjön, azonban lényegesen javítják a felhasználói élményt. Belátásod szerint törölheted vagy letilthatod a sütiket, de ebben az esetben lehetséges, hogy a weboldal egyes elemei nem fognak megfelelően működni.

A weboldalon remarketing kódokkal követjük nyomon egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthassunk ezen oldalak látogatóinak. A remarketing kódokat biztosító cookie-kat a weboldal látogatói az adott böngésző megfelelő beállításával letilthatják.

A sütik által tárolt információkat sohasem használjuk fel személyes azonosításodhoz; kizárólag az itt leírt célokra.

A sütik karbantartása

Lehetőséged van arra, hogy karbantartsd és/vagy tetszés szerint töröld a sütiket, valamint az oldalunkra látogatáskor meghatározd, mely sütiket használhatjuk. A sütikkel kapcsolatos egyéb tudnivalókért látogass el az AllAboutCookies.org webhelyre. Törölni tudod a számítógépeden tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudod tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogatsz egy adott oldalra, manuálisan el kell végezned egyes beállításokat, és számolnod kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

© 2024 Minden jog fenntartva